Waarom persoonlijke assistentie?

Persoonlijke assistentie is een middel waarmee iemand met een zware lichamelijke beperking en de medische noodzaak voor assistentie in de directe nabijheid assistentie kan organiseren. Een voorbeeld van een medisch aspect voor een medische noodzaak van assistentie in de directe nabijheid zijn mensen die 24 uur per dag ademhalingsondersteuning nodig hebben. Deze mensen kunnen in geval van calamiteit niet zelf ingrijpen door bijvoorbeeld een zeer beperkte arm en/of hand functie.

Met persoonlijke assistentie beslist de cliënt zelf welke zorgverlener de assistentie komt leveren op een door de cliënt bepaald tijdstip en op een door de cliënt gekozen verantwoorde manier van handelen. Zo ontvangt de cliënt de voor haar/hem noodzakelijke assistentie op een wijze die voor de cliënt van goede kwaliteit is en een goede kwaliteit van leven biedt. Op deze wijze kan de cliënt zorg dragen voor veiligheid en de kwaliteit van de assistentie. De kwaliteit en de manier van handelen zijn letterlijk van levensbelang.

Persoonlijke assistentie geeft de cliënt de mogelijkheid de assistentie in de directe nabijheid aanwezig te hebben, zodat participatie in de samenleving en maatschappelijke activiteiten niet gehinderd worden.