Ricardo Bronsgeest

Ricardo Bronsgeest, woordvoerder van Werkgroep de Rode Bril, is 15 jaar werkzaam in de zorg. Hij werkt voor twee cliënten die naast adl assistentie ook een pgb hebben. Dit pgb is noodzakelijk omdat de adl aanbieder niet alle assistentie kan leveren. Een aantal jaren geleden heeft hij samen met Yvonne Westhoek het initiatief genomen om een werkgroep op te richten om de problematiek van het tekort aan zorg en het puzzelen met indicaties voor mensen met een grote zorgvraag aan de orde te brengen. Deze werkgroep, de werkgroep cliënten adl clusters, was opgericht om duidelijk te maken dat er cliënten van de adl assistentie aanbieders bestaan die niet uitkomen met de zorg zoals geboden door de aanbieders. Deze mensen gebruikten naast adl assistentie ook een pgb voor zorgafname binnen en buiten de woning. De toenmalige Staatssecretaris was voornemens de adl assistentie uit de adl subsidieregeling te halen en de AWBZ toe te voegen. Al snel werd duidelijk dat, hoe de nieuwe regeling met betrekking tot de adl assistentie ook zou worden vorm gegeven, er in de praktijk een probleem zou blijven bestaan met mensen die zorg in de directe nabijheid nodig hebben. Na overleg met Dick Cochius, indertijd lid van de cliëntenraad van Fokus , hebben Dick, Yvonne en Ricardo gezamenlijk de werkgroep De Rode Bril opgericht. Deze werkgroep richt zich volledig op het probleem van de mensen waarvoor assistentie in de directe nabijheid en assistentie op maat van levensbelang zijn.

Ricardo Bronsgeest

Binnen de werkgroep houdt hij zich bezig met de politieke contacten, contact met VWS, contacten met zorgkantoren en zorgverzekeraars en andere belangenorganisaties.

Twitter: @Bronzenketting
Linkedin: Ricardo Bronsgeest