Persoonlijke assistentie in de wet vastgelegd

Op 22 april 2015 is de regeling voor persoonlijke assistentie gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling maakt nu officieel onderdeel uit van de regeling langdurige zorg. Wij zijn blij dat persoonlijke assistentie nu een plaats heeft in de wet en bedanken alle mensen, die hieraan hebben meegewerkt. Voor mensen met een intensieve zorgvraag en de medische noodzakelijkheid voor assistentie in de directe nabijheid is nu een passend antwoord om veilig te wonen en leven vastgelegd.

Ondanks onze blijdschap zijn er nog wel een aantal aandachtspunten:
Voor mensen met de medische noodzaak voor overlappende zorg is er geen mogelijkheid om deze zorg te indiceren. Het budget is op 24 uur gelimiteerd waardoor verzorging door twee zorgverleners zoals bij handmatig ballonneren (of beademen) tijdens het wassen en aankleden geen mogelijkheid is.
De opleidingskosten om werknemers te scholen, zodat deze bekwaam zijn en kwalitatief verantwoorde en veilige assistentie bij zorg rondom beademing kunnen leveren, worden niet vergoed en zijn voor de rekening van de budgethouder.
Bij budgethouders met een partner wordt van de partner verwacht dat deze alle nachten de zorg levert. Ook als deze partner de zorg voor de kinderen (of het gezin of opgroeiende kinderen) draagt of maatschappelijk actief is. Het combineren van eigen werk of de verantwoordelijkheid over (jonge) kinderen laat zich moeilijk combineren met het iedere nacht verlenen van assistentie aan de partner.

Samen met Spierziekten Nederland en Per Saldo heeft De Rode Bril een brief over deze aandachtspunten gestuurd naar de Tweede Kamer. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de transitie langdurige zorg waar ook de persoonlijke assistentie onderdeel van uitmaakt.

De publicatie in de Staatscourant is hier te vinden.
De Voortgangsrapportage_transitie_HLZ van VWS over de transitie (persoonlijke assistentie staat op pagina 21).
Gezamenlijke aandachtspunten AO vgtl 30 april is de gezamenlijke brief van De Rode Bril, Spierziekten Nederland en Per Saldo.