Op 19 maart was het dan zover

Ik heb persoonlijke assistentie aangevraagd en na flink wat e-mail verkeer was het dan zover. Ik ben een man met een dwarslaesie op niveau c2. ik heb 24/7 beademing nodig en ik heb geen beademingsvrije tijd. Ik heb ten gevolge van mijn hoge dwarslaesie geen hand e/o beenfunctie maar met alleen gezichtsfuncties kom ik ook een heel eind. Ik heb lang in een Fokuswoning gewoond, maar heb besloten om met behulp van persoonlijke assistentie een eigen zorgteam op te zetten en een zelfstandige woonruimte te betrekken met 24 uurs zorg. Ik realiseer mijn eigen aanpassingen die een stuk van mijn veiligheid, zelfstandigheid en mobiliteit vergroten.

Ik ben afhankelijk van 24/7 beademing want door mijn dwarslaesie op niveau c2 heb ik geen functionerende ademhalingsspieren. In geval van calamiteiten ben ik afhankelijk van zorgverleners die echt in no time assistentie moeten kunnen bieden.

Met persoonlijke assistentie word ik in staat gesteld om mijn leven in te delen zoals ik dat wil. Ondanks mijn 24/7 beademing is het zelfstandig functioneren met 24 uurszorg prima te doen. De persoonlijke assistentie betekent een enorme toename van mijn sociale zelfredzaamheid cq functioneren.

Het persoonlijke assistentie is een zeer goed alternatief voor mensen die niet in een hoekje willen blijven zitten wachten en die uit een “instelling” willen. Met persoonlijke assistentie voer je “eigen regie”. Echter, het vergt ook organisatorisch talent. Ik heb mijn team in circa twee maanden tijd opgezet. In eerste instantie had ik er zo’n zes maanden voor uitgetrokken maar door omstandigheden raakte alles in een stroomversnelling. Het regelen en plannen is wel tijdrovend maar het is te doen. Het opleiden van het team was eigenlijk redelijk eenvoudig. Ik heb het team grotendeels zelf geïnstrueerd over het hoe en wat en dat verliep prima. Het “E-team” is niet erg groot en daarom goed aanstuurbaar. Door de geringe grootte is het ook erg flexibel en ook het opleiden met betrekking tot de beademing was in mijn geval snel klaar. Ik had ver voordat ik van start ging wel wat draaiboeken gemaakt en dat scheelt op een gegeven moment erg veel werk.

Je bepaalt zelf hoe je het een en ander geregeld wilt hebben, maar vooral het feit dat ik kan gaan en staan waar ik wil en wanneer het mij uitkomt geeft een grote toevoeging aan mijn. Met het persoonlijke assistentie word ik in staat gesteld om een echt zelfstandig leven te leidden hetgeen binnen veel zorginstellingen ondenkbaar is. In mijn geval is persoonlijke assistentie een goed functionerend systeem dat ik veel mensen aan zou kunnen raden. Het vergt wel enig doorzettingsvermogen maar ook hier is het spreekwoordelijke: “de aanhouder wint” zeer van toepassing.

Ik kan mensen zeker aanraden om te onderzoeken of je voor persoonlijke assistentie in aanmerking komt. SPRING IN HET DIEPE.

Mochten er nu vragen zijn dan kunnen mensen uiteraard contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

E. Dillema