Ontstaansgeschiedenis

De noodzaak voor persoonlijke assistentie kwam duidelijk naar voren n.a.v. een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) m.b.t. chronische thuisbeademing [http://igz.nl/actueel/nieuws/chronischebeademingvereistbetereafstemming.aspx]. Dit onderzoek is voor een aantal gebruikers van deze zorg het moment geweest om duidelijk te maken dat zij, ook met het oog op de toen nog komende veranderingen in de langdurige zorg, niet uitkomen met het bestaande aanbod van natura zorg. Dit zal voor een specifieke groep ook in de toekomst zo blijven. Door co morbiditeit en een specifieke op maat benodigde assistentievraag zal er een groep blijven die deze op maat zorg niet kan ontvangen van een aanbieder. Aanbieders zijn nu eenmaal gebonden om bij het werken rekening te houden met het collectief waar aanbieders zorg aan aanbieden. De kleine groep mensen die door een grote complexe zorgvraag af wijkt van het collectief blijkt in de praktijk vaak problemen te hebben om de zorg op alle punten goed geregeld te krijgen.

Zo kan bij maatwerk een klein en hecht team zorgen voor veiligheid en een lager verloop in personeel. Ook kan de benodigde respons tijd bij alarmering in bepaald gevallen een direct leven gevaar inhouden. Door medische ontwikkelingen wordt het leven van bovengenoemde groep mensen verlengd. Dit heeft het logische gevolg dat de assistentie op zeer individuele wijze ingevuld dient te worden. Zo kunnen kwaliteit en veiligheid geborgd worden en kan kwantiteit ook kwaliteit van leven worden.

Naast de groep mensen met een ademhalingsondersteuning bestaat er nog een beperkte groep mensen zonder ademhalingsondersteuning waarbij assistentie in de directe nabijheid van levensbelang is. Voor beide groepen is er al jarenlang geen passend aanbod in de natura zorg. Deze mensen hebben dit zoveel mogelijk opgelost door verschillende manieren van zorg te combineren tot een redelijk maar niet volledig passend geheel. Het is belangrijk dat deze mensen verantwoorde zorg krijgen. Deze zorg kan door de complexiteit van de zorgvragen niet in natura geboden worden. De zorgvragen vereisen een directe aansturing van de cliënt, wat alleen mogelijk is in een één op één situatie. Daarbij is het van uiterst belang dat er een heel klein team rondom de cliënt staat. Dit om de veiligheid en de continuïteit van zorg te garanderen.