Missie en doelgroep

Missie
Werkgroep De Rode Bril zet zich in voor het realiseren van persoonlijke assistentie. Persoonlijke assistentie draagt er zorg voor dat mensen met een zware lichamelijke beperking die een medische noodzaak hebben voor assistentie in de directe nabijheid hun assistentie in eigen regie zelf kunnen organiseren.

Doelgroep
Mensen met een zware lichamelijke beperking die zonder medische assistentie in de directe nabijheid in levensgevaar kunnen komen. Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor persoonlijke assistentie is de regie over het eigen leven zelf te kunnen organiseren.