Handleiding aanvragen persoonlijke assistentie

Werkgroep de Rode Bril heeft zich, samen met andere belangengroepen, ingezet om persoonlijke assistentie mogelijk te maken voor mensen die 24 uur zorg nodig hebben i.v.m. medische noodzaak en veiligheid.

Om u te ondersteunen bij uw aanvraag voor persoonlijke assistentie heeft werkgroep De Rode Bril een handleiding opgesteld. Deze handleiding is opgesteld aan de hand van het proces zoals het zou moeten gaan. Het beschrijft ook een aantal aandachtspunten die voor u van belang zijn om te weten en waar u bij uw aanvraag op moet letten.

Persoonlijke assistentie is in 2015 verankerd in de wet. Door de geringe doelgroep is het niet ondenkbaar dat een aanvraag niet geheel vlekkeloos verloopt. Werkgroep De Rode Bril verzoekt u om ons te laten weten als het aanvraagproces niet verloopt zoals het volgens de handleiding zou moeten verlopen.

U kunt ons bereiken op info@werkgroepderodebril.nl

De handleiding is middels de volgende link beschikbaar:Aanvraag Persoonlijk Assistentie (werkgroep De Rode Bril).

Werkgroep De Rode Bril