En de zoektocht gaat verder…

Er zijn inmiddels meer dan vier maanden verstreken na mijn eerste gastblog voor de werkgroep de Rode Bril. Tijd voor een update. Helaas zit een verhuizing naar een mooie woning er op korte termijn nog niet in.

Reacties
Natuurlijk hoopte ik op reacties op mijn weblog. En reacties heb ik ontvangen. De meeste reacties bestonden uit steunbetuigingen. Een aantal oude bekenden gaven tips en deelde mijn verhaal via Facebook en Twitter.

Keukentafelgesprek
Na het gesprek bij de woningbouwvereniging besloot ik toch door te zetten. Als de woningbouw geen adequate woning wilde genereren, kon ik mij altijd nog inschrijven als woningzoekende. Dan moet er natuurlijk wel een aangepaste woning beschikbaar komen. Om te reageren op aangepaste woningen is een indicatie noodzakelijk. Dus moest ik bij de gemeente een indicatie voor een “rolstoel woning” aanvragen.

Helaas was deze indicatie niet te regelen via een simpel formuliertje, maar moest er een heuse indicatieprocedure worden gestart door middel van een keukentafelgesprek. Begin maart kwamen twee wijkcoaches bij mij thuis om de indicatie te starten. Het was een open en gastvrij gesprek.

Een aantal weken later had ik nog geen bericht ontvangen. Ik stuurde een van de wijkcoaches een e-mail. De reactie op deze e-mail verbaast mij ten zeerste. De gemeente vond een indicatie voor een aangepaste woning niet nodig, want mijn huidige woning was adequaat aangepast. Met een zware handicap mag je dus niet verhuizen?

Extra onderzoek
Zonder indicatie kan ik niet op aangepaste huizen die beschikbaar komen in mijn gemeente reageren. Daarom gaf ik bij de gemeente aan dat er toch echt een noodzaak was voor verhuizen. De gemeente ging hierop in door een extern bureau te laten onderzoeken of de zorg van Fokus wel of niet adequaat was voor mij.

Begin juni werd ik bezocht door een medewerkster van het externe bureau. Ondersteund door een goede vriendin in een soortgelijke situatie en schriftelijke verklaringen van mijn revalidatiearts en arts van het Centrum voor Thuisbeademing. Telefonisch heeft de medewerkster laten weten dat ook Fokus heeft aangegeven dat Fokus geen adequate zorg aan mij kan bieden. Zij kunnen immers bij een alarm niet garanderen dat zij binnen drie minuten aanwezig zijn. Toch heb ik nog steeds geen indicatie voor een aangepaste woning van de gemeente mogen ontvangen.

Huisje aan mijn neus voorbij?
Nog geen week geleden stond er op de gezamenlijke website van de woningbouwverenigingen in een aangepaste woning ter beschikking. Ik kon natuurlijk niet op deze woning reageren, want daarvoor was indicatie noodzakelijk. Ik weet niet helemaal zeker of deze woning daadwerkelijk geschikt was voor mij, maar het was zonder indicatie niet mogelijk om er op te reageren. Het zou toch best zuur zijn als een andere woning door de afwezigheid van een indicatie aan mijn neus voorbij is gegaan.

Nicole