Een beetje lucht ….

Piep, piep, piep, piep …. een kleine zucht en toen niets meer. Zondagmiddag, mijn beademingsapparaat weigerde spontaan dienst. Gelukkig was mijn vader in de buurt om me over te zetten op mijn tweede apparaat. Wederom een duidelijk voorbeeld waarom er altijd iemand in mijn directe nabijheid moet zijn om in te kunnen

grijpen bij calamiteiten. Het duurde namelijk nog ca. 2 uur voordat de servicedienst uit Tilburg bij ons was. Zolang kan ik echt niet zonder beademing.

Vandaag was het de dag van de waarheid. Zou de meerzorgregeling nu echt de oplossing worden voor de invulling van de zorg van mijn zus, mij en al die anderen die in verband met veiligheid en continuïteit van zorg 24 uurs zorg in de directe nabijheid nodig hebben en dit in eigen regie willen organiseren?

Het Zorgkantoor heeft naar aanleiding van onze e-mails en telefoontjes contact opgenomen en laten weten begrip te hebben voor het feit dat budgetonzekerheid nu echt niet wenselijk is. Als mogelijke oplossing werd gesuggereerd gebruik te gaan maken van een toeslag beademing.
Fijn dat er wordt meegedacht! Dit is zeker een goed begin. Mijn zus en ik maken graag gebruik van dit aanbod. Helaas zijn deze toeslagen niet afdoende om onze veiligheid en continuïteit van zorg te kunnen garanderen. Middels een brief gaan wij nu een aanvraag voor meerzorg doen. Wij begrijpen dat er procedures zijn en dat niet iedereen zondermeer in aanmerking komt voor meerzorg. Wij kunnen aantonen dat er bij ons een medische noodzakelijkheid is om assistentie in de directe nabijheid geïndiceerd te krijgen en hebben daardoor vertrouwen in een goed afloop. Met de toezegging van het Zorgkantoor dat onze aanvraag met voorrang behandeld kan worden, laat het Zorgkantoor zien hoe het wel kan. Waar het CIZ de plank mis sloeg in de omgang met ons, is de insteek van het Zorgkantoor menselijk en met een vriendelijke en begripvolle toon.

Gezien de ontwikkelingen van vandaag, en de toezeggingen die zijn gedaan op 5 maart jl., hebben mijn zus en ik weer vertrouwen gekregen in een goede afloop. Vandaag heeft gelukkig weer wat lucht en rust gebracht in deze onzekere tijden.

Nina