De start van persoonlijke assistentie

Het is inmiddels 1 maart 2015 en persoonlijke assistentie is per 1 januari van dit jaar een feit. De lobby heeft na vier jaar zijn vruchten afgeworpen. Hiervoor bedankt De Rode Bril eenieder die zich hier voor ingezet heeft. Zonder slag en stoot ging het niet, maar na wat onwennigheid bij de zorgkantoren maken inmiddels een aantal mensen gebruik van persoonlijke assistentie. Tevens lopen er aanvragen verspreid over het land. De Rode Bril volgt het één en ander uiteraard met grote interesse. Lukt het alle betrokken partijen om volgens het afgesproken protocol te komen tot 24 uurs assistentie in eigen regie? Hier en daar liggen nog wel wat vraagstukken, maar De Rode Bril heeft er alle vertrouwen in dat ook deze opgelost zullen gaan worden. Immers, het gaat hier om mensen die vanwege een zeer zware lichamelijke beperking afhankelijk zijn van 24 uurs assistentie in de directe nabijheid. Bij deze assistentie zijn kwaliteit en continuïteit van levensbelang.

Wel hebben ook de gebruikers van persoonlijke assistentie problemen door de transitie van de zorg. Het trekkingsrecht leidt tot diverse problemen die ook voor deze doelgroep zeer onwenselijk zijn. Wanneer je afhankelijk bent van goede assistentie dan wordt het wel heel penibel als je assistenten werken zonder uitzicht op hun salaris. Ook voor hun gaat het leven door, moet er brood op de plank komen en moet er worden voldaan aan betalingsverplichtingen.

Vanuit De Rode Bril dan ook naast alle dankbetuigingen een oproep aan alle betrokken instanties om de laatste vraagstukken snel op te lossen ten einde onwenselijke en gevaarlijke situaties te kunnen vermijden.

De Rode Bril