Oplossing voor mensen met zware zorg binnen Fokus

Werkgroep De Rode Bril heeft zich de afgelopen tijd intensief ingezet om samen met Per Saldo, andere organisaties, politici en VWS een oplossing te vinden voor mensen met zware zorg die in een ADL woning wonen. Een ADL woning is een woning, vaak volledig aangepast voor rolstoelgebruikers, waar ook algemene dagelijkse zorg wordt geleverd op verzoek van de bewoner zoals het zetten van koffie, het doen van de afwas etc. Mensen die in een ADL woning wonen en 25 uur or meer individuele zorg nodig hebben, konden in de eerdere regeling van VWS geen beroep doen op de Wlz. Dit betekende dat een groep mensen door hun kwetsbare medische situatie niet meer veilig zelfstandig kon wonen, omdat er vanuit de vorige geboden regeling geen toezicht mogelijk was. Voor mensen met beademing zou dit betekenen dat zij, indien er een slang los zou schieten, geen directe hulp hebben en zouden kunnen overlijden.

Nu, mede n.a.v. de uitzending van Nieuwsuur afgelopen woensdag 3 december 2014, en de ondersteuning van Per Saldo heeft de staatsecretaris besloten om mensen woonachtig in een ADL woning (bijv. een Fokus woning) met een individuele zorgvraag van 25 uur of meer toch toegang te bieden tot de regeling Wlz-indiceerbaren.
Dit betekent dat deze groep voor hun aanvullende zorgvraag in 2015 toch een beroep kunnen doen op de Wlz. Helaas is deze regeling tot nu toe alleen vastgelegd voor 2015. In 2015 moet duidelijk worden of deze regel langer blijft bestaan.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet u zich VÓÓR 31 DECEMBER 2014 aanmelden bij het informatiepunt Wlz-overgangsrecht.

Werkgroep de Rode Bril