Activiteiten

Het hoofddoel van werkgroep De Rode Bril is het opkomen voor de belangen van mensen met een ernstig lichamelijke beperking die directe zorg in de nabijheid nodig hebben t.b.v. voorkoming medische calamiteiten die direct levensbedreigend zijn. Denk hierbij aan mensen met beademing of mensen die een ziekte hebben die directe interventie vereist in geval van calamiteit.

Werkgroep De Rode Bril is actief op de volgende terreinen:

Direct contact en overleg met politici, ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de staatssecretaris van VWS.

Het aangaan van een alliantie met andere stakeholders zoals Spierziekten Nederland  en Per Saldo  en Ieder(in)

Het verwoorden van de problematiek die de doelgroep dagelijks ervaart door o.a. het schrijven van een blog en het bijhouden van een website.