Aanvullende Informatie over Fokus en andere ADL-clusterwoningen

In het Algemeen Overleg voortgang decentralisatie zorg van 11 december 2014 zijn er door diverse fracties vragen gesteld over de zorg aan bewoners in een ADL-clusterwoning (meestal een Fokus woning). De staatsecretaris heeft vandaag per brief antwoord gegeven op de vragen.

De antwoorden hebben betrekking op de verschillende onderwerpen:
• De verschillen tussen zorgverzekeraars onderling betreffende kortingen op het PGB onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).
• Huishoudelijke Hulp binnen de Wet langdurige zorg (Wlz).
• Zorginkoop met PGB onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) t.b.v. bijvoorbeeld vakantie.
• Beademing als apart criterium toegevoegd voor Wlz-indiceerbaren in een ADL-woning. De beperking dat men meer dan 25 uur persoonlijke zorg of verpleging nodig heeft komt hiermee te vervallen.

De Rode Bril is zeer blij over de aanpassing van het indicatie criterium voor mensen met beademing om, ook indien zij in een ADL-clusterwoning wonen, aanspraak te maken op de Wlz. U kunt de brief van de staatsecretaris met de vragen en zijn antwoorden brief Fokus definitief lezen.

De Rode Bril